Kränckt!!!

jag e kränckt!!!

arne tycktte ja kunde typ blågga om de i stellet för å springa runt å gnälla om de på jåbbet! jag pracktiserar på de där jäla stora företaget du vet som krenger allt möjligt. arne e typ hanledare för mej då å han tyckte jag jerna fick jästblogga här!

de suger fett med alla jäla väcktare i tunnelban. men va fan, här kommer man altsså å är jäcktad som fan å så e det tvärståpp för att där står två jäla väcktare me själlyssande typ vestar å så sejer dom att ja måsste visa biljett för att åka me.

men va fan. de e värckligen kränckning. huur fan ska en annan kunna åka me tuben? har tammefan intte tjackat en biljett i hela mitt liv!!! jag ska typ stämma de där essell. jag kuta iväg till nästa station å de tog en kvart å jag va genomsvetti när jag kåm fram. ska de va på det här viset att änkel studänt intte ska kunna åka tunnelbana såm alla andra!!! va! jag kräver respäckt!

/jesper